Hvad er et fagforbund?

Et fagforbund er det samme som en fagforening. Der er tale om en interesseorganisation, der varetager sine medlemmers interesser. Nogle fagforbund (eller fagforeninger) varetager kun interesserne for lønmodtagere i specifikke brancher, hvor imod andre fagforbund optager medlemmer fra alle brancher og kaldes tværfaglige.

Overenskomster, mindsteløn og retssager
Et fagforbund kan bl.a. have til opgave at forhandle overenskomster, føre retssager i retstvister vedrørende et medlems arbejdssituation. Mange fagforbund har også andre medlemsfordele eller rabatter, som de har forhandlet hjem til sine medlemmer. Læs mere om fagforbund her