Arbejdsløshedskasserne

Antallet af statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark nærmer sig tredive, og der er derfor mere konkurrence om de danske lønmodtagere. Mange af arbejdsløshedskasserne i dag optager også medlemmer fra alle dele af arbejdsmarkedet uanset uddannelse og job.

Du får altid det samme i dagpenge
Du vil altid modtage det samme i dagpenge, hvis du bliver ledig uanset hvilken arbejdsløshedskasse, som du er medlem af. Det skyldes det faktum, at dagpengesatsen er fastsat ved lov. Ønsker du at modtage mere, så må du tegne en lønsikring i tillæg til dit medlemsskab af en arbejdsløshedskasse. Find priser for de danske a-kasser på akasseindex.dk.